Bol u glavi par dana

• Maak de USB-connector los en verwijder de dekplaat aan de onderzijde van het batterijvak. • Verwijder de batterij en de printplaat uit het batterijvak. • Snijd de lipjes aan beide kanten van de batterij door en verwijder deze van de printplaat. • De batterij moet op de juiste manier worden weggegooid. SERVICE EN GARANTIE D it product is gecontroleerd en is vrij van gebreken. W ij garanderen voor de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum dat dit product vrij is van gebreken ten aanzien van materiaal en afwerking. M ocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product naar eigen inzicht kosteloos geheel vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd. D it zal de garantietermijn echter niet verlengen. N eem bij claims contact op met het Remington® Service Center in uw regio. D eze garantie wordt verleend naast de aan u standaard toegekende geldende wettelijke consumentenrechten. D eze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers wordt verkocht. D eze garantie geldt niet ten aanzien van beschadigingen aan het product ten gevolge van een ongeluk of verkeerd gebruik, misbruik, gevolgen van aan het product aangebrachte wijzigingen of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, of vereiste technische instructies en/of veiligheidsinstructies. D e garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen (schriftelijke) autorisatie van ons heeft ontvangen.

• Beweeg het apparaat langs de kam om het haar te trimmen. Oefen slechts een lichte druk uit en maak beheerste bewegingen tijdens het trimmen. , DE ACHTERZIJDE VAN DE NEK TRIMMEN • Bevestig het brede trimmerblad. • Houd het haar aan de achterkant van het hoofd met uw vingers/handen omhoog. Uw wijsvinger moet de haarwortels bedekken om te voorkomen dat u de haren per ongeluk met de trimmer verwijdert. • Houd het apparaat met uw andere hand tegen de onderzijde van uw nek met het snijblad omhoog en beweeg het apparaat langs de lengte van de nek tot hij uw vingers, die de haarwortels aan de onderzijde van de haargrens bedekken, raakt. Zorg ervoor dat u het apparaat langzaam beweegt en houd de haarwortels aan de haargrens van de nek buiten bereik van het apparaat. , NEUS- en OORHAAR VERWIJDEREN • Bevestig het opzetstuk voor neus-, oorhaar en wenkbrauwen. • Plaats de meseenheid voorzichtig in uw neus of oor PG6060-INT-T22- SS2013 17 11/21/2012 2:09:03 PM...

Bol u glavi par dana

bol u glavi par dana

Media:

bol u glavi par danabol u glavi par dana

http://buy-steroids.org